24 marzec 2021

Druga odsłona Kredytu Energooszczędnego Banku Pekao dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego

Współpraca Banku Pekao S.A., Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ponownie może przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej regionu. Wszystko dzięki drugiej odsłonie Kredytu Energooszczędnego umożliwiającego preferencyjne finansowanie przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii i ciepła w mikro, małych i średnich firmach. W marcu 2021 r. warunki finansowania oferowane w ramach Kredytu Energooszczędnego zostały zmodyfikowane tak, aby ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z tego instrumentu.
REKLAMA
Analitycy zgodnie twierdzą, że w nadchodzących latach ceny surowców energetycznych na rynkach światowych będą rosnąć, co w połączeniu ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 przełoży się na dalszy wzrost kosztów zakupu energii. Prognozy te powinny zatem stanowić silny impuls dla przedsiębiorców do poszukiwania sposobów na obniżenie rachunków za prąd i ciepło.

Wdrożenie w firmie rozwiązań umożliwiających bardziej racjonalne wykorzystanie energii i ciepła związane jest z nakładami, czasami bardzo dużej wysokości. Dlatego planując ich poniesienie warto korzystać z instrumentów finansowych oferujących preferencyjne warunki, a pochodzących ze środków unijnych, np. w postaci Kredytu Energooszczędnego oferowanego przez Bank Pekao firmom z segmentu mikro i MŚP.

– Kredyt Energooszczędny pozwala m.in. na sfinansowanie wymiany maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne, a zatem na inwestycje o charakterze odtworzeniowym, które są wyłączone z finansowania w ramach klasycznych dotacji unijnych. Z jego pomocą można sfinansować również przebudowę linii produkcyjnych, budowę lub przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, a także zrealizować wiele innych projektów, dzięki którym mikro, małe i średnie firmy zwiększą swoją efektywność energetyczną. O atrakcyjności Kredytu Energooszczędnego świadczy również jego koszt, który może być znacząco niższy od poziomu rynkowego, co wynika z faktu, że jest to instrument finansowy zasilany środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– podkreśla Jakub Fulara, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych w Banku Pekao S.A.

- Pieniądze na inwestycje związane z termomodernizacją, efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii to ważna część naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Samorząd województwa przeznaczył w jego ramach na ten cel 250 milionów złotych. To szansa dla kujawsko-pomorskich przedsiębiorców na ograniczenie kosztów w firmie, zwiększenie konkurencyjności i realny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Potencjał zmian w tym obszarze widoczny jest zwłaszcza w przypadku mikro, małych i średnich firm. Jestem przekonany, że tego typu wsparcie w formie pożyczek na zwiększenie efektywności energetycznej spotka się z dużym zainteresowaniem

– dodaje Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Jednym z najważniejszych priorytetów w działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Banku Unii Europejskiej jest wspieranie inicjatyw zmierzających do ochrony klimatu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2020 roku Mapa Drogowa EBI jako Banku Klimatu stawia ambitny cel wzrostu udziału finansowania „zielonych” projektów do wysokości co najmniej 50% całej działalności kredytowej banku do końca 2025 roku. Nawiązana współpraca z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Bankiem Pekao S.A. doskonale wpisuje się w ten szczytny cel. Nie bez znaczenia są również wymierne korzyści ekonomiczne dla tych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego, które zdecydują się skorzystać z oferty finansowania energooszczędnych inwestycji

– podkreśla Goetz von Thadden, Dyrektor Wydziału Instrumentów Finansowych w Departamencie Morza Bałtyckiego i Europy Północnej w EBI.

Kredyt Energooszczędny to instrument finansowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Instrument ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w MŚP.


Szczegółowe parametry instrumentu finansowego w drugiej edycji

Wielkość linii finansowej, która może być wykorzystana przy udzielaniu kredytów przez Bank Pekao wynosi 100 mln zł. W jej ramach kredyty mogą być udzielane do końca 2023 r. lub do wyczerpania środków i muszą zostać spłacone przed końcem 2038 r.

Do finansowania kwalifikują się projekty, które zwiększają efektywność energetyczną o co najmniej 25 proc. Do oceny efektywności energetycznej projektu wymagany jest audyt energetyczny, który poprzedza decyzję o udzieleniu kredytu. Z linii na efektywność energetyczną mogą być udzielane wyłącznie nowe kredyty inwestycyjne. Kredytami z linii na efektywność energetyczną nie można refinansować innych zobowiązań finansowych (w tym zobowiązań zaciągniętych w Banku Pekao).

Kredytem na efektywność energetyczną można sfinansować następujące typy projektów:
 • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych,
 • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
 • zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
 • głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
 • budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwach i na jego potrzeby (instalacje wytwarzające energię w celu jej odsprzedaży komercyjnej są wyłączone z finansowania),
 • zastosowanie technologii odzysku energii w przedsiębiorstwach,
 • wprowadzanie systemów zarządzania energią.
Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z kredytu obrotowego do wysokości 50% kwoty kredytu inwestycyjnego na efektywność energetyczną.

Bank podpisuje z klientem dwie umowy kredytu – z  linii na efektywność energetyczną finansowane jest maksymalnie 84 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kapitału kredytu (minimalnie 16 proc.) finansowana jest ze środków Banku Pekao w ramach odrębnej umowy kredytu inwestycyjnego.

Kredyty na efektywność energetyczną oraz obrotowe są oprocentowane w następujący sposób:
 1. w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oprocentowanie wynosi:
  • 0,0 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej ponad 60 proc.
  • 0,2 proc. dla projektów ze wzrostem efektywności energetycznej pomiędzy 25 proc. a 60 proc.
 2. w części finansowanej przez Pekao oprocentowanie jest zgodne z polityką cenową banku.

Maksymalna kwota kredytu w części finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 5 mln zł. Kredyty udzielane są w złotych, a maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat. Kredytami można finansować wydatki poniesione przez przedsiębiorcę ze środków własnych pod warunkiem, że projekt nie został jeszcze zakończony. Kredyty mogą być udzielane na finansowanie przedsięwzięć realizowanych na terenie woj. kujawsko – pomorskiego.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmży