Chełmża - informacje


14.362
mieszkańców Chełmży
6.910
mężczyzn
7.452
kobiet

2.196
w wieku przedprodukcyjnym

9.222
w wieku produkcyjnym

2.944
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

48
zawarto małżeństw

131
urodzeń

195
zgonów

-64
przyrost naturalny
miasto Chełmża
dochody

83.774.176
wydatki

84.405.840
struktura wydatków Chełmży

76.394
0,091%
Rolnictwo i łowiectwo

364.029
0,431%
Transport i łączność

6.219.643
7,369%
Administracja publiczna

3.423.888
4,056%
Gospodarka mieszkaniowa

95.502
0,113%
Działalność usługowa

13.338
0,016%
Informatyka

87.318
0,103%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

398.067
0,472%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120.884
0,143%
Obsługa długu publicznego

16.333.537
19,351%
Oświata i wychowanie

570.954
0,676%
Ochrona zdrowia

5.416.829
6,418%
Pomoc społeczna

90.240
0,107%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

540.510
0,640%
Edukacyjna opieka wychowawcza

23.076.638
27,340%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.937.359
2,295%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.926.486
4,652%
Kultura fizyczna i sport

21.714.224
25,726%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-29 06:42
REKLAMA
pogoda Chełmża
5.1°C
wschód słońca: 06:26
zachód słońca: 19:14
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Chełmży

kiedy
2023-03-31 17:00
miejsce
Namiot cyrkowy, Chełmża, ul. Polna
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-15 19:00
miejsce
Cuma Klub, Chełmża, Bydgoska 7
wstęp biletowany